Dialoggruppen

I dialoggruppen arbejder vi med at kunne udtrykke sig om sine følelser og holdninger. Vi bliver bedre til at lytte. Og vi bliver bedre til at forstå og at acceptere hinanden.

Dialoggruppen er en gruppe på 5-6 borgere, der er samlet på et fastlagt tidspunkt. Det kan være forskelligt, hvad der er rammen for samtalerne i denne gruppe. Det kan også være forskellig fra gang til gang, hvem der er med i gruppen.

Emnerne der bliver taget op til dialog, kan være alt - lige fra "hvad er du glad for at lave?" til en dialog om forurening. Deltagerne i gruppen kan selv komme med emner, de ønsker at drøfte i fællesskabet.

Reglen er, at det er den deltager, som trækker spørgsmålet, der har ordet. Deltageren skal give udtryk for sin egen holdning og mening, samt hvad han eller hun mener om emnet. Nogle gange kan spørgsmålet tages op til fælles drøftelse efterfølgende. Det er vigtigt, at der er tid til at blive hørt, og at man ikke bliver afbrudt.

I Dialoggruppe inddrager vi kort fra det pædagogiske læringsforløb Trin for Trin. Kortene handler om at kunne sætte ord på følelser.

Vi begynder altid forløbet med at fortælle, hvad vi skal den pågældende dag:

 • Hvilket emne vi skal tale om.
 • Hvilke regler der er.
 • Hvad meningen er med gruppen.

Hvorfor dialoggruppe

Tanken bag denne gruppe er, at borgerne skal i dialog med hinanden, så de får mulighed for at udtrykke sig og lytte til hinanden.

Målet er at opnå læring omkring de sociale spilleregler, hvordan er det at være i en gruppe, lytte til hinanden og acceptere og forstå forskellige holdninger og meninger.

Formålet er også at skabe rum og tid til, at den enkelte borgere kan udtrykke sig uden at blive afbrudt og i stedet føle at blive anerkendt, hørt og set.

Vi er meget opmærksomme på, at vi som mennesker ikke er ens. Derfor er der heller ikke rigtige og forkerte svar, da svarene udspringer af personlige holdninger og meninger. Derfor kan der også være forskellige svar til samme spørgsmål.

Vi har valgt at bruge materiale fra Trin for Trin, da det er med til at tage fokus væk fra én selv og at snakke om et fælles tredje. Det vil give borgerne mulighed for at sætte ord på følelser, hvad de føler, refleksion over egne og andres følelser og overvejelser. Det vil også skabe en forståelse af, hvorfor jeg selv og andre reagerer, som vi gør. Det er vigtigt at justere spørgsmål og indhold efter, hvilke borgere der er med i gruppen.

Som et tiltag i dialoggruppen er der lavet kort med smileys. De forestiller de syv grundfølelser:

 • vrede
 • afsky
 • tristhed
 • overrasket
 • frygt
 • foragt
 • glæde
 • ked-af-det-hed.

Disse kort ligger rundt på bordet. Deltagerne i dialoggruppen har mulighed for at give udtryk for deres følelser ved at trække ét af kortene. Kortene er også med til at give mulighed for at udtrykke sig nonverbalt.

Kontaktinfo

Birgitte Jørgensen
Tlf.: 21369088
Send e-mail til trbbj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.