Højtlæsning

Højtlæsning er en aktivitet, hvor vi udvikler vores ordforråd. Vi øver os i at tale sammen, og vi bliver bedre til at indgå i sociale fællesskaber.

Middel

En gruppe borgere samles i et rum, hvor der er mulighed for ro. Dette rum kan være på loftet eller i et tilstødende lokale til grupperummet. Gruppen kan veksle mellem tre og femten deltagere.

Mål

  • Øge ordforråd
  • Udvikle sproget
  • Sociale kompetencer
  • Fællesskabsfølelse
  • Styrke fantasien
  • Genkendelighed
  • Eftertanke
  • Opmærksomhed
  • Lytte kompetence

Metode

Højtlæsning er en aktivitet, borgerne kan vælge sig ind på ved ugens start eller på selve dagen. I aktiviteten udvikler vi ordforråd og styrker de kommunikative evner. Gennem kommunikativ tilegnelse vil det blive lettere at komme i dialog med andre og indgå i sociale fællesskaber.

Når vi læser højt, kan det være givende at komme i dialog omkring bogens indhold. Derved skaber vi en dialogisk oplæsning. Ligeledes kan oplæsningen give inspiration, eftertanke og styrke fantasien.

Vi læser også rim og remser, hvilket giver borgerne plads til at lege med ordene. Når vi synger og rimer, inviterer vi hjernen til at bruge musik som indgang til sproget. Her stimulerer vi blandt andet både den lydlige opmærksomhed og fornemmelsen for sprogets rytme. Rim og remser skaber genkendelighed og derigennem tryghed.

Når vi læser rim og remser, er vi opmærksomme på at give tid til den enkelte borger. Vi retter hver især vores opmærksomhed mod oplæsningen, så vi alle er med. Vi er opmærksomme på, at der er stor forskel på borgernes kognitive evner Medarbejderen justerer læsning og dialog i forhold til borgeren og er bevidst om variation i sværhedsgraden, så alle får noget ud af aktiviteten.

Samspillet mellem borgerne har en stor betydning. Derfor skaber vi et trygt miljø, hvor borgerne føler sig set og hørt. Vi er opmærksomme på, at borgerne påvirker hinanden, og at deres samspil har en afsmittende effekt i gruppen.

Der kan være forskel på formål, alt efter hvor aktiviteten afholdes. Når aktiviteten er på loftet, kan der være borgere, som føler sig begrænset af trapperne og afstanden. Men rummet på loftet er større og giver derfor mulighed for, at der kan samles flere borgere. Når aktiviteten er ved gruppen, er der nogle borgere, der vælger at deltag. De bliver motiveret, når de kan se og fornemme aktiviteten. Det bliver derfor, for nogle borgere, mere overskueligt og trygt at deltage.

Kontaktinfo

Tove Kirstine Jakobsen
Afdelingsleder
Tlf.: 96284638
Mobil: 29672973
Send e-mail til trbtk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.