Tegn Til Tale

På Tre Birke er der mange borgere, som er svært ved at udtrykke sig og gøre sig forståelige i talesprog. Nogle har slet ikke noget talesprog. Derfor har vi en aktivitet, hvor vi øver Tegn Til Tale.

Middel

Tegn Til Tale foregår i et rum, hvor der er mulighed for ro. Vi øver tegn ved hjælp af app på Ipad.

Der kan deltage mellem fem og ti borger.

Mål

  • Tilegnelse af tegn
  • Fællesskab
  • Interaktion
  • Fælles tredje
  • Opmærksomhed
  • Kommunikation
  • Finmotorik

Metode

På Tre Birke er der mange borgere, som er svært ved at udtrykke sig og gøre sig forståelige i talesprog. Nogle har slet ikke noget talesprog. Derfor har vi en aktivitet, hvor vi øver Tegn Til Tale. Det er håndtegn, der supplerer talesproget.

Aktiviteten er dannet på baggrund af et ønske om at styrke kommunikationen mellem borgere og mellem borgere og personale. Tanken er at danne et miljø, hvor Tegn Til Tale kan blive en naturlig del, når vi kommunikerer. Derved fremmer vi muligheden for at forstå og blive forstået.

På Tre Birke indgår vi den største del at tiden i relationer og i samspil - og gennem samspil skabes vi.  Vi ønsker at styrke borgernes kommunikative kompetencer. Det er derfor vigtigt, at det ikke kun er de borgere, der har svært ved at udtrykke sig, som deltager. Vi etablerer et miljø, hvor så mange som muligt har kendskab til Tegn Til Tale. På den måde styrker vi relationerne med et fælles sprog.   

Når vi samles om Tegn Til Tale, er vi opmærksomme på, at borgerne er på mange forskellige niveauer. Der er borgere, som er udfordret kognitivt, mens det for andre kan være svært med finmotorikken. Vi er derfor bevidste om at justere sværhedsgraden, så alle kan følge med. Tegnene vises og gentages mange gange under forløbet og fra gang til gang. Vi inddrager de kompetencer og færdigheder, der ligger hos borgerne. Derved skaber vi en følelse af at have værdi og at blive anerkendt.

Kontaktinfo

Birgitte Jørgensen
Tlf.: 21369088
Send e-mail til trbbj@herning.dk

Tove Kirstine Jakobsen
Afdelingsleder
Tlf.: 96284638
Mobil: 29672973
Send e-mail til trbtk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.