Ugens gang

På Tre Birke har vi mange fælles aktiviteter for hele huset. Det kan være musik, som er en fast aftale ugentligt. Det kan også være et malerprojekt, som afsluttes over tid.

Her kan du se de ting, vi laver på faste tidspunkter i løbet af ugen. Udover de faste aktiviteter har vi i perioder projekter, som strækker sig over kortere og længere tid. Det kan være mange forskellige projekter, for eksempel kreative aktiviteter eller årstidsbestemte projekter.

Der planlægges maddage i alle grupper. Her planlægges, hvad menuen skal stå på, samt hvad der skal handles og hvornår.

Mål

Målet er at støtte borgerne i at lave mad, samt alt forarbejdet inden selve madlavningen. Processen som ligger bag at finde en opskrift, handle ind og lave maden.

Det er ligeledes en måde at arbejde med sanserne, at skulle se efter friske råvarer, skære/snitte grønsager og dufte til maden under tilberedningen.

Dette er en træning, de kan gøre brug af derhjemme, hvor de kan blive mere selvhjulpne. Det er også en måde at arbejde med selvværdet og det at yde noget for andre, da personalet guider og anerkender igennem processen.


Mange af borgerne er glade for at spille brætspil med personalet.

Mål

Brætspillet bruges som et redskab til at danne relationer, hvor spillet er det fælles tredje.

Kommunikationen mellem borger og personale kan hurtigt blive meget overvældende for nogle borgere. Ved hjælp af det fælles tredje skaber vi et "rum", hvor borgeren lettere kan kommunikere. Dermed styrker vi relationen mellem de to.


Denne aktivitet er opstartet for at rumme en bestemt del af tilbuddets målgruppe. Det er her muligt for de aldersvarende unge at mødes om de ting, som har deres interesse. Det kan for eksempel være spil, ungdommens musik, film og forskellige temaer.

Mål

Målet er at få generation "sociale medier" til at møde hinanden på en anden måde end i den virtuelle verden.

Til chillout bliver de støttet i at få venskaber på tværs i huset, og de møder nogle med samme interesser som dem selv.


Borgerne får løbende tid til egne aktiviteter, hvor de sidder selv.

Eksempler på personlige aktiviteter kan være puslespil, computer, iPad, at sy, at male, at høre musik med mere.

Mål

Målet er at give borgerne mulighed for at være i en tryg zone. Borgerne skal ind imellem de planlagte aktiviteter "lade op". Så får de overskud til at indgå i det sociale igen.

På grund af deres forskellige handicaps bliver de konstant overvældet af indtryk, som de ikke formår at filtrere fra. De skal have mulighed for at trække sig tilbage og bearbejde de indtryk, før de er klar igen.

Det er et individuelt behov, som bliver vurderet af det personale, som kender borgeren og er sammen med vedkommende på dagen.


Vi bestræber os på at åbne aktiviteterne op for huset, og dermed for de borgere, hvor det giver mening. I samarbejde med kollegaer vurderer vi fagligt, hvorvidt det giver mening for den enkelte.

Borgerne har altid mulighed for at besøge hinanden i grupperne.

Mål

Målet er at skabe en større sammenhørighed i huset. Der er fokus på, at personalet arbejder med de tiltag og udviklingsmål, hvor deres kompetencer er størst. På den måde sikres kvaliteten for borgerne.


Hver uge er der musik på 1.sal. Her mødes borgerne med en af vores personaler, som har speciale i musikken.

Borgerne bliver tilbudt et instrument. Det kan for eksempel være trommer, tamburin eller en rasle. Vi spiller kendte sange, hvor alle kan være med.

Mål

Målet er, at borgene arbejder med det at følge en rytme, i spejling og med koncentration. Personalet guider undervejs i rytmen og harmonien.


Fredagsmusik er måden, hvorpå vi afslutter ugen og forbereder os til weekenden.

Traditionen tro spiller Tre Birke op til fest fredag formiddag, lige før vi kører hjem. Her er der mulighed for at synge og danse, alt hvad man kan, med sine venner.

Mål

Det er en metode, som bruges til at indramme ugen for de borgere, som ikke selv kan danne overblikket.

Aktiviteten handler ligeledes også om livsglæde og æstetiske udtryksformer. Her bliver borgerne medinddraget i deres ønsker om sangvalg.

Der er plads til alles forskelligheder. Så rammer man ikke den korrekte tone, eller har man brug for at vise sine færdigheder indenfor breakdance, så er der mulighed for og plads til det.


I Idéværkstedet planlægger og strukturerer vi ugen. Det finder sted mandag formiddag i udvalgte grupper.

Det giver personalet mulighed for at danne sig et overblik. Vi sikrer, at alle borgere bliver tilbudt meningsfulde og udviklende aktiviteter. Samtidig kan den enkelte borger være med til at bestemme, hvilke aktiviteter de deltager i.

Mål

Målet er at udvikle den enkelte til at kunne planlægge og skabe overblik over sin uge. Dermed får borgerne overskud til at deltage i aktiviteter, som er udviklende, frem for at blive overvældet af kaos og miste motivationen.


Det er en bred målgruppe, som kommer på Tre Birke hver dag. Derfor er der mange forskellige kommunikationsformer i spil.

Vi arbejder blandt andet med Blissystem, visuel billedkommunikation, konkreter, belønningssystem og tegn til tale.

Mål

Målet er at møde og forstå den enkelte på det niveau, borgeren er. Da alle borgerne ikke nødvendigvis kan kommunikere verbalt, støtter vi dem på andre måder. Så får de mulighed for at ytre sig og blive hørt på lige fod med andre.

Alle har brug for relationer, hvor vi i samspillet med andre kan udvikle os.


Vi samles i mindre grupper, hvor vi træner Tegn til tale som kommunikationsform. Dermed udvikler vi kommunikationen mellem borgere og mellem borgere og personale.

Mål

Målet er at introducere borgere, som ikke benytter Tegn til tale, for denne kommunikation. Det gør vi for at skabe en forståelse og accept imellem borgerne og de handicaps, de hver især kæmper med. Vi skaber i denne aktivitet en kommunikationsform på trods af forskelligheder.

Læs mere om Tegn til tale.


Dialoggruppen er en gruppe på 5-6 borgere, der er samlet på et fastlagt tidspunkt. Det kan være forskelligt, hvad der er rammen for samtalerne i denne gruppe. Det kan også være forskellig fra gang til gang, hvem der er med i gruppen.

Målet er at opnå læring omkring de sociale spilleregler, hvordan er det at være i en gruppe, lytte til hinanden og acceptere og forstå forskellige holdninger og meninger.

Formålet er også at skabe rum og tid til, at den enkelte borgere kan udtrykke sig uden at blive afbrudt og i stedet føle at blive anerkendt, hørt og set.

Læs mere om dialoggruppen.


Hver onsdag samles alle dem, som vil med ud at nyde naturen. Det er forskelligt, hvor turen går hen, men der tages hensyn til de, som har fysiske udfordringer.

Personalet kører de borgere, som vil med ud at gå en tur. Der lægges stor vægt på at nyde årstiderne, med alt hvad det indebærer. Så en smule regn er ikke nok til at stoppe Tre Birkes Vandrelaug.


Hver torsdag er der musik og bevægelse. Her samles alle, som har lyst, i kantinen. Vi sætter os i en rundkreds, hvor vi synger fagtesange.

Vi træner også lidt tegn til tale. Og vi bevæger hele kroppen til de forskellige bevægelsessange.


En gang om ugen øver vi guitar i Baglokalet på loftet. Der er også plads til, at vi spiller andre instrumenter.

Det er én af Tre Birkes musikkyndige borgere, der (med støtte fra personalet) står for undervisningen.

Målene kan være mange: Opnå bedre rytmisk/kropslig fornemmelse og bevidsthed, være god til at varetage undervisning, være med til at spille og synge sange foran publikum og meget andet. Det er oplagt at lave et delmål sammen med den enkelte borger. Så kan vi arbejde med det.


Kontaktinfo

Casper Fryd Rækjær
Omsorgsmedhjælper
Tlf.: 20983555
Mobil: 20983555
Send e-mail til trbcf@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.