Ugens gang

Tre Birke er et dagtilbud, hvor vi så vidt muligt tilrettelægger et individuelt tilbud med den enkelte. Det drejer sig om borgere, der er visiteret til §104 daghjem og §104 dagcenter. Vi har desuden en del produktion. Det er primært for borgere, der er visiteret til §103.

De aktiviteter, som borgeren deltager i i løbet af ugen, er sat sammen ud fra indsatsmål. Målene er udarbejdet i samarbejde med borgeren. Tilbuddet bliver derfor tilrettelagt med fokus på anerkendelse og medinddragelse. På den måde har vi borgeren i centrum.

Tre Birke arbejder med NEURO-pædagogik, KRAP og ICDP, som flere af personalet har efteruddannet sig indenfor. Metoderne bliver brugt i vores tilgang til borgerne. Vi indsamler empiri, så vi sammen med borgeren skaber et meningsfuldt dagtilbud.

De forskellige aktiviteter er et pædagogisk redskab, der blandt andet skal medvirke til:

  • at give mulighed for socialt fællesskab
  • at give borgerne selvværd
  • at skabe struktur i dagligdagen
  • at være et redskab for udvikling af den enkeltes funktionsniveau
  • at give en følelse af at være en aktiv del af samfundet
  • at skabe en indtjening, der er en del af husets økonomi
  • at danne grundlag for et arbejdsvederlag for de borgere, som får udbetalt dette.

Tre Birke er først og fremmest en social institution. Produktion kan være et af midlerne, men ikke målet i sig selv.

Kontaktinfo

Tre Birke
Dueoddevej 9
7400 Herning

Tlf.: 96284630
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.