Kompasset

Kompasset er en gruppe der tilbyder aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens §104. 

Der kommer en nærmere beskrivelse senere.