Om Tre Birke

Tre Birke tilbyder beskæftigelse i beskyttede rammer. Vi laver mange kreative ting og har masser af socialt samvær på kryds og tværs i huset.

Tre Birke er for dig, der er over 18 år, og som ikke kan arbejde på almindelige vilkår på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Tre Birke er også for dig, som har brug for at forbedre personlige færdigheder og livsvilkår.

Det er lov om social service § 103 og § 104, som regulerer dette tilbud.

Spørgsmål og svar om Tre Birke

På Tre Birke tilbyder vi beskyttet beskæftigelse, forskellige aktiviteter og samvær i øvrigt. De borgere, som kommer hos os, har en eller anden form for handicap eller særlige problemer i livet.

Her kan du læse mere om, hvem der kommer på Tre Birke.


Den enkelte skal så vidt mulig benytte offentlig befordring.

Der foretages et individuelt skøn over, hvorvidt der skal tilrettelægges anden form for befordring.

Det er Tre Birke, der tilrettelægger befordringen. Der er delvis egenbetaling, hvis man får udbetalt arbejdsvederlag.

Bybussen (lavgulvsbus) har opsamling på Tre Birke.


På Tre Birke er vi cirka 100 borgere. Hertil kommer et personale på cirka 30 personer, inklusive ledelse og studerende.


Hvis du ikke kan komme på Tre Birke, skal du ringe til personalet i din gruppe. Du kan se, hvem du kan ringe til, hvis du går ind på din gruppes side.

Se alle Tre Birkes grupper her.

Er du ansat som personale på Tre Birke, skal du kontakte en fra ledelsen. Find deres kontaktoplysninger her.


Kontaktinfo

Jørgen M. Bitsch
Centerleder
Tlf.: 96284640
Mobil: 40553403
Send e-mail til trbjb@herning.dk

Tove Kirstine Jakobsen
Afdelingsleder
Tlf.: 96284638
Mobil: 29672973
Send e-mail til trbtk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.