Hvad er vores værdier

Herning Kommune har fire centrale værdier:

  • Professionalisme
  • God dømmekraft
  • Udfoldelsesfrihed
  • Økonomisk sans.

På Tre Birke deler vi disse værdier. I vores daglige arbejde og i mødet med hinanden tager vi udgangspunkt i disse kerneværdier:

  • Åbenhed
  • Ansvarlighed
  • Gensidig respekt.

Åbenhed handler om tryghed, nærhed og dialog. Der skal være plads til at undre sig. Vi vil blive bedre til at forstå hinanden og til at arbejde sammen. Endelig er åbenhed grobund for udvikling.

Ansvarlighed handler om at forpligte sig. Vi skal påtage os et selvstændigt ansvar. Vi vil blive gode til at lede os selv, og vi vil opnå sikker drift. Endelig vil vi skabe helhed og sammenhæng.

Gensidig respekt handler om at sætte den enkelte i centrum. Vi vil have fokus på værdier, anstændighed, ærlighed og troværdighed. Endelig vil vi være gode til at lytte, at give rum og at være velforberedt.

Det er disse kerneværdier, der er basis for vores arbejde på Tre Birke.