Værdigrundlag

Kerneværdierne i Herning Kommune er professionalisme, god dømmekraft, udfoldelsesfrihed og økonomisk sans. Det er værdier, vi deler på Tre Birke.

I vores daglige arbejde og i mødet med hinanden tager vi udgangspunkt i disse kerneværdier:

  • Åbenhed: Tryghed, nærhed, dialog, rum til at undre sig, fremme forståelsen, styrke samarbejdet og er grobund for udvikling.
  • Ansvarlighed: Forpligtigelse, påtage sig et selvstændigt ansvar, selvledelse, sikker drift, skabe helhed og sammenhæng.
  • Gensidig respekt: Den enkelte sættes i centrum, fokus på værdier, anstændighed, ærlighed, troværdighed, lytte og give rum og være velforberedt.

Disse kerneværdier skal danne basis for den måde vi arbejder med borgerne og samarbejdet med hinanden.