Målsætning

Det er Tre Birkes mål at respektere den enkelte borgers udviklingstrin og med dette som udgangspunkt, at være med til at vedligeholde/udvikle den enkeltes ressourcer og sociale relationer.

Målet er, at give den enkelte mulighed for at vedligeholde/udvikle sig ud fra egne forudsætninger samt give støtte til at mestre flest mulige sider af egen tilværelse.

Personalets faglighed vægtes højt og gennem en struktureret dagligdag, søges der skabt et rart samt udviklende sted at være, hvor borgerne medinddrages i beslutningerne.

Tre Birke ønsker at være en loyal samarbejdspartner i forhold til familie, kommune, andre institutioner samt vore produktionskunder.