Hvem kommer hos os

På Tre Birke tilbyder vi beskyttet beskæftigelse, forskellige aktiviteter og samvær i øvrigt. De borgere, som kommer hos os, har en eller anden form for handicap eller særlige problemer i livet.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse på Tre Birke er et tilbud under Servicelovens paragraf 103. Det er et tilbud til dig, som er under pensionsalderen. Du kan ikke få eller beholde et almindeligt arbejde, fordi du opfylder en eller flere af disse ting:

  • Du har betydelig nedsat fysisk funktionsevne.
  • Du har betydelig nedsat psykisk funktionsevne.
  • Du har særlige sociale problemer.

Hvis du ikke kan få et tilbud efter anden lovgivning, så kan det være, at Tre Birke er stedet for dig.

Aktiviteter og samvær

Tre Birkes tilbud om aktiviteter og samvær hører under Servicelovens paragraf 104. Det er til dig, som har brug for hjælp til at opretholde eller forbedre dine færdigheder eller dine livsvilkår. Du har brug for hjælp, fordi:

  • Du har betydelig nedsat fysisk funktionsevne.
  • Du har betydelig nedsat psykisk funktionsevne.
  • Du har særlige sociale problemer.

Opfylder du en eller flere af disse ting, så er Tre Birke måske en mulighed for dig.

Læs mere om