Målgruppe

Tilbuddet bygger på lov om social services §103 beskyttet beskæftigelse og §104 aktivitets- og samværstilbud.

Beskyttet beskæftigelse

Tre Birkes afdeling for beskyttet beskæftigelse er et dagtilbud efter servicelovens § 103.

Tre Birke skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Aktiviteter og samvær

Tre Birkes aktivitets og samværsafdeling er et dagtilbud efter servicelovens § 104.

At vi tilbyder aktiviteter og beskæftigelse, betyder at det for borgeren kan være svært selv at skaffe sig disse ting. Derfor sørger vi for aktiviteter som matcher borgerens kompetencer og behov.

Vi tilbyder en afvekslende blanding af kreative aktiviteter, musik med samspil i orkester, IT-værksted, motion, drama, udendørsaktiviteter som sport, bålaktiviteter og naturoplevelser. Vi har topersoners elcykler og specielle trædebiler, som giver mulighed for ture og motion gennem leg. 

Vi tilbyder muligheden for samvær med andre, det vil sige at vi tilrettelægge miljøet, så den enkelte får mulighed for samvær med andre, da borgeren kan have svært ved selv at opnå og vedligeholde samvær med andre på en givende måde.