Brugerrådet

Det daglige arbejde på Tre Birke bygger på respekt for og inddragelse af borgerne. Borgerne er med i de beslutninger, som bliver truffet i et brugerråd og et festudvalg.

Brugerrådet

Brugerrådet er demokratisk valgt med mindst en repræsentant fra alle grupper. Du er valgt for to år ad gangen. Brugerrådets kompetencer - de ting, brugerrådet kan være med til at bestemme - bliver lagt fast hvert år på det første møde i august.

Der bliver holdt mindst et brugermøde i din gruppe hver måned. På samme måde holder brugerrådet møde mindst en gang om måneden.

Medlemmer

Medlemmer af Brugerrådet
Grupper Repræsentant Suppleant
Knudepunktet Jacob Jane
Multigruppen Per (formand) Jesper V.
Lis  
Mødestedet Bettina Anja
Lyspunktet Karin Else Marie
Kantinen Hugo Gitte
Solsikken Christine Hanne

Festudvalget

Når der er valg til brugerrådet, bliver der også valgt medlemmer af Tre Birkes festudvalg. Det arrangerer forskellige fester, som borgerne kan være med til.

Medlemmer

Medlemmer af Festudvalget
Grupper Repræsentant
Multigruppen Martin P.
Peter Steen
Lyspunktet Tina
Knudepunktet Jane
Kantinen Gitte/Hugo
Solsikken Anders B.