Kørselsordning

Den enkelte borger skal så vidt mulig benytte offentlig transport, cykle eller selv komme til og fra Tre Birke på anden vis.

Vi foretager et individuelt skøn over, hvorvidt du skal have tilbudt en anden form for befordring.

Det er Tre Birke, der tilrettelægger anden transport. Du skal delvist selv betale, hvis du får udbetalt løn af os.

Bybus med lavt gulv har opsamling på Tre Birke.