Ledelse

Læs om vores ledelse og de principper, Tre Birke ledes ud fra.

Ledelsen på Tre Birke består af en afdelingsleder og en institutionsleder. De to ledere har ansvaret for hvert deres område.

Lederen har det overordnede ansvar for den daglige drift. Det omfatter blandt andet:

  • Personaleledelse
  • Budgetstyring og økonomiske disponeringer
  • Ansættelser og afskedigelser
  • Arbejdsmiljø
  • Sikkerhedsarbejdet, herunder at lave arbejdspladsvurdering (APV)
  • Visitering af borgere.

Afdelingslederen tager sig af § 103 og § 104. Desuden har afdelingslederen det daglige ansvar i forhold til personalet og borgerne, at holde medarbejderudviklingssamtaler (MUS), planlægge og afvikle møder med mere.

Indflydelse

Vi har en ledelsesstruktur, hvor medarbejderne kan komme til orde og bliver inddraget i beslutninger. Et aktivt organ er MED-strukturen, hvor personalet bliver inddraget og kan sætte ord på relevante personaleforhold, inden der bliver truffet afgørelser.

Vi lægger vægt på, at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på Tre Birke. Som medarbejder skal du have lyst til og mulighed for at yde den indsats, der skal til for, at vi lykkes med kerneopgaven.

Tilbage

Kontaktinfo

Jørgen M. Bitsch
Institutionsleder
Tlf.: 96284640
Mobil: 40553403
Send e-mail til trbjb@herning.dk

Tove Kirstine Jakobsen
Afdelingsleder
Tlf.: 96284638
Mobil: 29672973
Send e-mail til trbtk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.