Tre Birkes organisation

Tre Birke har en flad ledelsesstruktur. Personalet styrer i stort omfang selv deres arbejdsdag. Er der planer, som skal justeres, er det i første omgang personalet, der tager hånd om det - og i sidste instans ledelsens ansvar, at det bliver gjort. Jævnlige personale- og gruppemøder og MED-strukturen sikrer en høj grad af medbestemmelse for personalet.

Borgerne, som arbejder på Tre Birke, har også indflydelse på Tre Birkes hverdag. Det sker gennem det demokratisk valgte brugerråd. Der er også et festudvalg på Tre Birke. Det sørger for, at vi ser hinanden i mere festlige sammenhænge.

På siderne under "Organisation" kan du læse mere om, hvordan vi er organiseret på Tre Birke.