Pædagogiske metoder

For os på Tre Birke er det vigtigt, at vi har et fælles fagligt ståsted. Dermed kan personalet tilbyde den samme faglige kvalitet i hele huset. Personalet er derfor efteruddannet i metoderne KRAP, Neuropædagogik og ICDP.

KRAP

KRAP står for "Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik". Metoden tager udgangspunkt i den enkelte, hvor der bliver lagt vægt på det positive i ressourceudredningen. I KRAP arbejder vi med evidensbaserede arbejdsredskaber. Det giver borgeren et værktøj til at gennemarbejde og forstå eventuelle problemstillinger.

Litteratur

Metner, L & Storgård, P (2012): "KRAP. Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik." Frederikshavn, Dafolo A/S.

Neuropædagogik

Neuropædagogik er pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder på baggrund af en eksisterende viden om hjernens funktion og funktionshæmninger, som kan opstå i forbindelse med dysfunktioner og skader.

Neuropædagogikken kan give viden om den enkelte menneskes hjerneskade. Det kan være både omfang og placering. Det kan også være neuropsykologiske symptomer, for eksempel vanskeligheder omkring vågenhed, perception, kognition, motorik, følelsesliv og adfærd.

Menneskesynet i neuropædagogik er, at ethvert menneske er unikt og udvikler sig livet igennem afhængig af konteksten.

Neuropædagogikken giver os indsigt i hjernens funktion og opbygning. Det fremmer forståelsen for, hvorfor vores borgere med mangelfuld udvikling eller særlige behov reagerer, som de gør.

Neuropædagogikken er med til at flytte fokus fra borgere til personalet - relationen og konteksten.

Litteratur

Peter Thybo: "Neuropædagogik - hjerne, liv og læring".

Kjeld Fredens: "Mennesket i hjernen - en grundbog i neuropædagogik".

Susan Hart: "Hjerne, samhørighed, personlighed".

ICDP

ICDP står for "International Child Development Programme". Det er et internationalt forebyggelsesprogram, som er grundlagt af Henning Rye og Karsten Hundeide ved Oslo Universitetet. Oprindeligt blev det udviklet til arbejde med forældre. Men det er relevant i alle sammenhænge, hvor mennesker indgår i relationer.

Formålet med at arbejde ud fra ICDP, er blandt andet at udvikle omsorgsgiverens sensitivitet overfor borgeren. Du skal se det positive i borgerens handlinger og adfærd, da det positive syn på borgeren er grundlæggende for, at personalet kan indgå i et udviklingsstøttende samspil.

Følgende er også grundlæggende principper ICDP:

  • ICDP lægger vægt på samspil, og det ser på personalets justering og evne til at følge de initiativer borgeren tager
  • Ligeledes lægges der vægt på den stilladserede læring og på personalets evne til at tilpasse sig borgerens evner og hensigter, så de sammen kan opnå fælles opmærksomhed og mening for det "fælles tredje"
  • Personalet påtager sig lederskabet og har altid ansvaret for relationen.

Litteratur

Karsten Hundeide: "Relationsarbejde i institution og skole".