Sagsbehandler

Tre Birke er et tilbud under Handicap og Psykiatri, Herning Kommune, om beskyttet beskæftigelse samt et samværs- og aktivitetstilbud til personer over 18 år. Tilbuddet omfatter:

  • Borgere under pensionsalderen, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår
  • Borgere som har brug for hjælp til opretholdelse og/eller forbedringer af personlige færdigheder samt livsvilkår.

Tilbuddet bygger på lov om social service § 103 og § 104.

Værd at vide om Tre Birke

På Tre Birke handler det først og fremmest om borgerne, deres familie og andre pårørende. Derfor er borgere og pårørende også den primære målgruppe for vores hjemmeside. Og derfor følger vi Herning Kommunes mål om, at vi skal skrive kort, klart og præcist.

Der er alligevel emner, som vi ikke kun kan behandle i kort og klar tekst. Det er for eksempel vores målsætning og de faglige metoder, vi arbejder ud fra. Disse tekster vælger vi at henvise til, når målgruppen er en anden.

Vi har samlet en række sider, som er særligt udvalgt til dig, der som fagperson har brug for at vide mere om Tre Birke. Du skal dog ikke snyde dig selv for en tur rundt på hjemmesiden. Her får du et godt indtryk af, hvem vi er, og hvad vi står for.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ikke finder det, du søger. God læselyst.